Nyhet / Okategoriserade

Tappen av på globalas drogpolicy del 2

Intervju med Pernilla Ericols

Globalts Perspektivs reporter Måns Fischerström har intervjuat Globala gymnasiets rektor, Pernilla Ericols. Intervjun handlade om brevet hon skickade hem till alla vårdnadshavare, Globalas nya handlingsplan mot alkohol, tobak och andra droger och  enkäten som Globalt Perspektiv gjorde med eleverna kring elevhälsan. Intervjun kom även att kretsa en bild som Globalt Perspektiv kommit över. 


För bakgrund, läs del 1 av Tappen av på globalas drogpolicy. Globalt Perspektivs granskning av Globala gymnasiets drogpolicy.


 

 

Du har bjudit alla vårdnadshavare till föreläsning. Vad är andledningen till det?

 

Det finns jättemånga anledningar och det är inte första gången skolan bjuder in till föreläsning. Vi gjorde det för tre år sedan. Jag tror det är något ganska många skolor gör. Framförallt på grundskolan, men även på gymnasiet för man vill ha en dialog med föräldrarna.

Varför gör vi det då? Dom resultat och forskning som finns på hur man bäst jobbar förebyggande för att minska ungdomars användande utav droger är jobba tillsammans med föräldrarna. Det är det som syns som framgångsrikt.

Vi har en utmaning på gymnasiet för eleverna är nästan vuxna, vi har inte så mycket samarbete med föräldrarna. Genom att bjuda in till en föreläsning som ökar vi både kunskapen hos föräldrar, men också som en bieffekt så får vi också en yta att samarbeta på.

 

Är elever bjudna på föreläsningen?

 

Nej, det är bara för föräldrar.

 

Inte ens dom som är 18 år?

 

Även 18-åringar har föräldrar.

Det är en generell föreläsning. Den handlar inte om någon särskild ungdom. Därför har vi bjudit in till intresserade föräldrar, oavsett om man har omyndiga eller myndiga ungdomar. Formellt sett är man sin egen vårdnadshavare när man fyllt 18 år. Men tanken är att den här föreläsningen är riktad till föräldrar.

Vi har också tänkt och har också pågång en föreläsning av annan karaktär som vi hoppas kunna erbjuda åtminstone några av eleverna, men det är inte klart än. Den föreläsningen tänker vi ska ta lite mer avstamp i det som vi ändå arbetar med. Det finns undersökningar som visar att förebyggande arbete funkar bäst om man gör det inom ramen för den ordinarie verksamheten. Vi ska inte bjuda in föreläsare som pratar om någonting varsom, utan tänka ‘vad är vår idé?’ och ‘vad håller vi på med?’, alltså hållbarhetsfrågor och kanske då pratar om det här ur ett sådant perspektiv. Det kan vara kopplat till arbetssituation, miljöpåverkan, kriminalitet, kostnader för samhället, mänskligt lidande etc.

 

Ska skolan lägga sig i sådant som inte automatiskt behöver påverka studiesituation? T.ex. rökning och snusning. Ansvar inte skolan mest för att utbilda i dessa frågor?

 

Vi har ett tydligt ansvar i att jobba förebyggande mot tobak, alkohol och andra droger. Det står i skollagen. Det är ett dilemma för oss, för det är inte så lätt.

Det är precis som du antyder, att det vi är  egentligen duktigast på och organiserar verksamheten för är det som kopplat till kurserna, det centrala innehållet och kunskapskraven. Det är det som vi jobbar mest med och är duktiga på. Men vi har en del andra saker som vi också är skyldiga att jobba med och det här en sak ( det förebyggande arbete). Där har vi sett  att eleverna hos Globala både röker, dricker och tar droger i minst lika stor utsträckning hos andra skolor i Stockholm. Därför är det viktigt för oss att arbeta med det här. Stockholm Stad gick också in ett projekt, En rökfri innerstad. Då erbjöds det resurser, en projektledare, möjligheten att erbjuda rök- och snusavvänjning, få hjälp och tips om föreläsare. Vi tänkte att det passa bra att vi går in i det här arbetet nu, så kan vi få lite professionell hjälp.

 

I handlingsplanen (Handlingsplan mot alkohol, tobak och andra droger) står det om ni misstänker droger hos eleven så kommer ni kontakta vårdnadshavare om eleven är under 18 år, och om eleven är över 18 år så kommer ni överväga att kontakta vårdnashavare. Gäller det här även om eleven söker hjälp inom elevhälsan?

 

Det där är ett dokument som inte är taget än. Tanken är att det ska bli så bra som möjligt. Jag var inte med när några eleverna processa det här förslaget som lärarna lagt fram. Så jag vet inte hur det ser ut just nu.

Jag kan säga som vi agerar nu, innan den här policyn har tagits fram, så håller vi oss till vår vanliga elevhälsoplan. De vill säga om vi är oroliga för en elev och tror en elev tar droger så enligt den hälsoplan vi har då så om eleven är omyndig så måste vi ganska snart ta kontakt med förälder. Om eleven är myndig kan vi inte kontakta föräldern om inte eleven inte godkänner det.

Sen kan det bero på hur läget är. Det normala är att den första oron kommunicerar mentorn till eleven. Det har hänt att vi har kontaktat föräldern för att vi inte hinner kontakta eleven för att vi är såpass oroliga. Men det är en avvägning som vi gör. Det ligger inte i vårt intresse att gå över ens elevs huvud om vi inte tror att det är bra. Vi vill ändå prata med eleven även fast den är omyndig, för den är ändå nästan vuxen.

 

Globalt Perspektiv gjorde en enkät som vi skicka ut till alla elever. Vi frågade om de skulle skulle söka hjälp inom elevhälsan om de hade problem med droger. De flesta svara nej eller vet inte. Vi kollade även på förtroendet för elevhälsan. Det var igenomsnitt lågt eller medel.

 

Jag förstår det och du ställde den frågan innan som jag inte riktigt svarade på. I elevhälsan finns det en viss form av sekretess. När man som elev pratar med någon från elevhälsan så har den personen sekretess. Det första är att den inte ska berätta det åt någon annan mot elevens vilja. Det finns också formuleringar som säger om man är rädd för någons liv och hälsa, då måste man dom rapportera det vidare. Då är det mest naturliga att rapportera till mig som rektor, och sedan får vi tillsammans komma överens om vad vi gör. Sen har skolsköterskan en starkare sekretess. Den är mycket starkare än alla andras i skolan. Till exempel elevhäslosamtalet med sin skolsköterska så ska man kunna känna sig i att det som sägs under samtalet kommer inte fram till någon annan. Det är någonting som kan vara jobbigt för skolsköterskan att bära. Det jag vet då är att man försöker motivera den här unga människan att söka hjälp på något sätt. Det är det som är huvudmålet.

 

Många som svara på enkäten sa att de inte ville svara ärligt under hälsosamtalet.

 

Jag förstår det att det är ett dilemma. Den känslan att det inte riktigt stannar där förstår jag. Det är svårt och jag vet inte riktigt hur man ska komma åt det där, i och med att vi vuxna i skolan har en skyldighet att agera. Men som sagt skolsköterskan sekretess är starkare, så där ska man kunna vara helt öppen och ärlig.

 

Några svarade i enkäten att de varit hos samtal mentor och kurator som sedan det inte varit någon uppföljning på, även om det varit sagt eller känslan varit att det skulle varit uppföljning.

 

Det är ju inte bra.

Om vi säger så här, om man har varit orolig en gång betyder det inte att man ska vara orolig resten av livet eller resten av gymnasietiden. Någongång måste man säga att “nu är det bra, nu är vi inte oroliga längre” och lägga det bakom sig. Men det ska vara ett uppföljande där man bekräftar det. Så det är dåligt att det inte varit så.

 

Det finns skolpolis på skolan. Har det funnits några effekter sedan ni börjat samarbeta?

 

Skolpolisen har egentligen en väldigt liten roll. Man kan säga att skolpolisen har funnits hela tiden. Vi har haft tre under den tiden jag jobbat här. Alldels nyss bytte vi till Malena som är den nya skolpolisen.

Jag som rektor har en nytta utav detta. Det som är bra för mig är att det är ett lite mer informellt sätt att få råd kring misstänkt brottslighet eller om jag är orolig för någonting. Istället för att “oj det här borde ringa till polisen om”, men istället för att ringa till polisen så kan jag ringa till vår skolpolis. Jag får snabbare och mer personlig kontakt. Även om skolpolisen alltid är polis och måste agera och den får kännedom om brott, så kan jag ställa frågor utan att polisen direkt måste anmäla ett brott. Så kan jag få råd på ett mer lättillgängligt sätt.

 

En konkret sak som skolpolisen hjälpte till med i samband med att två av våra elever blev åtalade för ohörsamhet mot ordningsmakt. Jag var vittne till den här händelsen och skulle bli förhörd. Då briefade jag skolpolisen inför det och fick rådet “tänk på att när du blir förhörd innan själva rättegången då kommer polisen ställa ett antal frågor till dig. Då är det dom som styr agendan. Men jag tycker du ska skriva ner en redogörelse så du får säkert sagt det du vill ha sagt”. Det hade jag aldrig tänkt på om hon inte hade sagt det. Jag hade gått dit och tänkt att jag får säga det jag vill säga. Men det är inte alls säkert, för det är dom som styr med sina frågor.

 

Så du hade fått saker emot dig under förhöret?

 

Nej, alltså allt hade inte säkert kommit fram. Polisen hade förmodligen ett perspektiv och vi hade säkert delvis ett annat. Då kunde jag skriva ner en tvåsidig text, som de då bifogade och blev en del av den här rättegången. Jag vet inte om den hade avgörande betydelse, men det var skönt att jag fått sagt allt jag ville ha sagt och inte bara det polisen frågade om. Sen friades eleverna från anklagelserna Det var fantastiskt.

Annars har jag efter blockaden (Mot SDU mars 2014 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18604753.ab ) och gripandet av eleverna ( Maj 2014 http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/769171-sdu-pa-plats-pa-skola-polis-ingrep-mot-demonstrerande-elever ) upplevt att det blev en känsla av misstänksamhet och att förtroendet minskade för polisen bland våra elever. Det är ganska naturligt tänkter jag. Då blev det ett syfte för mig och för oss att ha ett naturligt samarbete med polisen och att de inte bara kommer hit när det är problem. Det skulle kunna öka förtroendet för en väldigt viktig samhällsinstitution. Det var också en tanke jag hade då.

 

Ni gjorde en genomsökning av skolan efter droger nyligen där ni inte hittade något. Jag undrar om du tror effekten av dessa genomsökningar kan ge effekten att drogerna försvinner från skolan, men att själva bruket inte försvinner?

 

När jag bestämde mig för att göra genomsökningen så var det ingenting man bara kan beställa, utan det måste finnas en tillräckligt stark misstanke. Jag berättar för polisen att dom här sakerna har hänt eller dom här sakerna hör vi och så. Kanske att det kan finnas anledning till en genomsökning av skolan. Då hade jag egentligen två mål. Det ena var om det finns droger i skolan, då vill vi hitta dom och koppla dom till en person så vi kan hjälpa den personen. Det har varit ett dilemma för oss att det snackas mycket om att det används droger, men vi vet inte av vilka och då kan inte vi hjälpa.

Sen fanns det också ett annat perspektiv, och det kanske man kan ha synpunkter på, men jag vill att skolan ska vara drogfri. Jag tror inte det löser en människas drogproblem, men jag tror det blir en bättre arbetsmiljö i skolan om skolan är drogfri.

 

Det kan finnas andra anledningar varför människor använder droger. Ett sådant skulle kunna vara stress. Är inte det en fråga som skolan kan arbeta med?

 

Jo, det är jätteviktigt. Det arbete jag tycker är viktigast långsiktigt är det förebyggande arbetet, alltså att ingen ska börja med droger. Det finns alltid skäl att man börjar med droger. En del kanske bara är nyfikna och vill testa. Men jag tror också precis som du säger, att man är i en pressad situation i livet och då testar man saker för att må bättre. Så det är jätteviktigt att jobba förebyggande, och det kanske största hälsoproblemet bland våra elever är förmodligen stress. Vi har inget bra underlag på, men det är känslan. Det kommer ofta fram vid utvecklingssamtal med mentorn. Också när Stephanie (skolsköterskan) generellt redogör resultatet från hälsosamtalen. Även kuratorn antyder på det.

Trygghet, trivsel och bra förutsättningar för att klara sina studier är viktiga förebyggande åtgärder. Att jobba för det, då minskar tror jag den destruktiva viljan att börja med droger.

Sen kanske man inte kommer åt resten av elever som kommer vilja testa ändå.

 

Det står i handlingsplanen att skolan ska vara en drogfri miljö. Hur ser det inom personalen, till exempel vid personalfester? Förkommer inte alkohol då?

 

Det gör det ibland. Det har vi också pratat om.

När vi hyr ut våra lokaler gör vi alltid det drogfria. Det är en viktig principiell sak. Plus att risken för problem ökar när man hyr ut och tillåter alkoholservering.

Och vi för diskussioner om det där, och tycker det inte är helt enkelt.

Man får enligt Stockholm stads riktlinjer bjuda på ett eller två glas vin vid enstaka tillfällen vid personalsociala sammanhang tror jag. På Globala gymnasiet har vi ibland bjudit, men ofta har vi det till självkostnadspris. Vi tycker inte det känns rimligt att skolan betalar, men något sammanhang har vi också följt Stockholm stads riktlinjer.

Men visst, det är ett dilemma. Vi har sagt att det är viktigt att det inte finns några elever i huset när vi har personalfest om vi serverar alkohol.

Men som sagt, det är ett dilemma.

 

Gör ni något av alkoholen sen? Försvinner den från skolan?

 

Hur menar du?

 

Det kanske finns över och då att det kanske förvaras på skolan.

 

Det har hänt att det förvaras på skolan. Det är sådan aspekt vi får ta tag i. Om vi ska ta en ny policy, då får vi bestämma och sätta ner foten om hur vill vi ha det. Bestämmer vi då att det inte ska finnas någon alkohol på skolan, då ska det inte finnas någon alkohol på skolan.

Om det skulle ligga kvar vid den ordningen vi har nu och någon gång ha personalfest, där det på något vis finns alkohol, då måste vi se till att det tas dit vid det tillfället och sedan tas bort. Och det har inte inte alltid varit så.

 

Vi har fått tag i en bild från kylskåpet i lärarrummet där vin finns lagrat.

 

Är du säker på att det var alkohol? Ibland står det alkoholfri dryck där.

 

Det var två vindunkar. (visar bilden)

IMG_0409

Det ser ut att vara alkoholvin. När det har varit alkoholfritt vin så har det alltid varit på flaska.

För det har vi även ibland, för jag tycker det är viktigt.

 

Jag vet att elever har sina matlådor ibland i det kylskåpet. Någon skulle eventuellt kunna ta dom.

 

Jag vet. Det är ett dilemma när man har alla lokaler öppna för eleverna. Det är något vi tycker är viktigt att hela huset ska vara för eleverna. Då är det ännu viktigare att vi sköter dom här sakerna och inte slarvar.

Det också en poäng med att skriva fram en policy. För även om vi har jobbat och försökt göra rätt tidigare, så blir det lättre om vi har bestämt oss för en sak. Men nu är det såhär, nu måste vi vara jättenoggrana.

Det skulle kunna vara så om eleverna drev den frågan att “det känns inte schysst att personalen kan ha fest i skolans lokaler med alkohol om vi ska en policy om att skolan ska vara drogfri”. Jag tycker det är ganska rimligt på ett sätt. Då kanske vi måste rätta oss efter det.  Skulle man kanske tänka sig  personalfester där man någon gång serverar alkohol, då måste vi kunna hantera det hundraprocentigt rätt. Det ska inte ligga alkohol i ett kylskåp på dagtid i skolan. Det är bara att skämmas och be om ursäkt att det var så.

 

 

Författare

globaltperspektiv@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *