Nyhet / Okategoriserade

Tappen av på Globalas drogpolicy del 1

Den 17 februari är alla vårdnadshavare till elever på Globala gymnasiet bjudna till en föreläsning på skolan om ungdomars drogvanor. Detta är en av de sakerna Globala gymnasiet gör i sitt drogförebyggande arbete. Hur ser det ut i övrigt? Vad planeras? Hur ser det ut inom lärarkåren?  Det är vad Globalt Perspektiv har undersökt. Detta är granskningen av Globalas drogpolicy.

I början av februari landade ett brev hem till alla elevers vårdnadshavare. Brevet var från rektor  Pernilla Ericols. I brevet var det en inbjudan till en föreläsning den 17 februari. Föreläsningen hålls av Johan Ingårda från södermalmspolisen.  Föreläsningen ska handla om hur vuxna kan upptäcka om deras ungdomar tar droger och droger kopplade till brott.

I brevet uttrycker Pernilla att Globala gymnasiet ska vara en drogfri plats.

“Vårt mål är också att alla våra elever ska vara  drogfria och, om behov finns, få stöd för det.”

Pernilla punktar upp hur skolan arbetar aktivt mot rökning, snusning, alkohol och andra droger.

Punkterna ur brevet:

 • Lärarna arbetar inom ramen för sina kursers centrala innehåll både direkt och indirekt med frågor som på olika sätt berör hälsa, hållbarhet och juridik kopplat till droger.

 

 • Tillsammans med Stockholm stad arbetar vi med att ta fram en långsiktig policy för hur vi ska arbeta förebyggande och hur vi ska agera när vi får kännedom om droganvändning i det arbetet är både personal och elever involverade.

 

 • Vår elevhälsopolicy innebär att så fort vi känner oro för någon av våra elever så agerar vi direkt och om eleven är omyndig kontaktar vi vårdnadshavare. Vi vet att föräldrars attityder och åsikter är viktiga för ungdomar och vi vill ha ett nära samarbete med er. Självklart kan ni som vårnadshavare också när som helst kontakta oss om ni har frågor eller är oroliga.

 

 • Vi har också ett nära samarbete med vår skolpolis. Efter rykten på skolan om att elever tagit droger även på dagtid så beslutade jag i samråd med skolpolisen  att låta en hundpatrull söka igenom skolan efter droger. Detta genomfördes för några veckor sedan och hunden hittade då ingenting.

 

 • Det finns möjlighet för elever som vill ha stöd i att sluta röka eller snusa att anmäla sig till en grupp som startar i början av mars och består av 5 träffar under våren. Om ert barn är intresserat finns mer information på Fronter.

Punkt två i Pernillas brev, den långsikta policyn för förbyggande arbete och hur skolan skolan ska agera vid kännedom av droganvändande bland elever, håller på att utvecklas. Den går under namnet “Handlingsplan mot alkohol, tobak och andra droger”. Globalt Perspektiv kom över ett utkast av handlingsplanen. Här är ett urval av de punkterna som fanns i dokumentet:

 • På Globala gymnasiet accepterar vi inga droger. Skolan är en arbetsplats för elever och personal, med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser.
 • Skolan och det som sker i skolans verksamhet i övrigt ska vara fritt från alkohol, tobak och alla typer av droger för icke medicinskt bruk. Det är inte tillåtet att inneha, sälja eller använda droger. Det är inte heller tillåtet att sälja och använda tobak på skolans område.
 • Det är inte heller tillåtet att vistas på skolan i berusat/drogpåverkat tillstånd.

 

Vad gör skolan om vi misstänker att en elev använder alkohol, tobak eller droger?

 • Tidig kontakt med vårdnadshavare.
 • Om eleven är under 18 år ska vårdnadshavare alltid kontaktas.
 • Om eleven är över 18 år och vårdnadshavare fortfarande har försörjningsansvar, kan skolan ta kontakt med vårdnadshavare även i dessa fall.

Hela handlingsplanen hittar du här: https://docs.google.com/document/d/1nY2Fut2k924vqimopQhc4WsRTwqOIjc3EOuzzulktDY/edit

 

Enkät

I både brevet och handlingsplanen hänvisas mycket till elevhälsan och tidig kontakt vårdnadshavare. Är dessa bra verktyg enligt eleverna?

Vi valde att skicka ut en enkät till alla elever för att ta reda på vad elevers förtroende för elevhälsan är och, hur de känner för kontakt med vårdnadshavare inom elevhälsan. Vi fick totalt 105 svar. Det här blev våra resultat,

 • Förtroendet för elevhälsan var i genomsnitt 4,86 på en 10-gradig skala.
 • 52,9% av de svarande skulle inte söka hjälp inom elevhälsan ifall de hade problem med alkohol, tobak eller narkotika. 34,6% svarade vet inte. Enbart 9,6% svarade ja.
 • I frågan “Om du skulle söka hjälpa inom elevhälsan för dina problem, skulle du vilja att skolan kontaktade vårdnadshavare utan samråd med dig?” svarade 84% nej, 7,5% vet inte och 1,9% svarade ja.

Vi bad även de svarande dela mig sina erfarenheter på elevhälsan. Vi har valt ut några av dem här,

*Vet inte om alla erfarenheter är från Globala gymnasiet

 

“Någon gång i ettan fick vi komma till skolsköterskan och fylla i en enkät om hur vi mådde. Är du säker/osäker? Hur ser du på dig själv? Positivt/negativt? Är du ofta trött?
Jag övervägde starkt att svara ”rätt”, men i slutändan svarade jag ärligt: Osäker. Trött. Negativt.
”Avvikande svar”
Skolsköterskan läste igenom och kommenterade. Det här var ju inte bra. Nej sa jag, men det hör nog ihop.
Skolsköterskan svarade kort med att jag borde ändra på det, sluta ställa krav på mig själv. Hon avslutade med att jag att jag kunde komma förbi när jag ville men att jag nog kunde lösa det själv…
Jag kom inte tillbaka.
Det jag menar är att det saknas någon slags uppmärksamhet. Hon vann inget förtroende som gjorde att jag ville prata om mina problem. Jag tror att det är svårt att få den relationen i skolan, det förtroendet behöver byggas upp.”

 

“Gick på samtal hos skolkuratorn för 2 år sedan. Hon hjälpte mig med mina problem väldigt bra. Dock så syns skolhälsan alldeles för lite. Måste vara ute mer i korridoren och visa upp sig. T.ex så har man ingen kontakt med kuratorn om man inte själv tar steget att gå dit. Förbättra det.”

 

“Sjuksköterskan, upplevde inte det som så bra. Hon pressade mig på ett jobbigt sätt, jag undvek att gå dit efter ett tag. “

 

“folk brukar säga att jag är för tjock och borde tänka på vad jag äter. en gång skrek skolsköterskan ut för fem pers vad jag vägde. det känns alltid som fat-shameing och det är inte kul. att de berättar att jag borde ändra mig kommer inte öka min fysiska hälsa men försämra min psykiska”

 

“Upplevde att det inte var möjligt att vara ärlig pga att tystnadsplikten inte sträcker sig tillräckligt långt i sådanna sammanhang”

 

“En gång. Kom med ett problem och var villig att få hjälp så länge inte föräldrarna kontaktades eftersom jag upplevde att det skulle bli värre då. Dom kontaktade föräldrar ändå…”

 

“Jag hade hälsosamtal med skolsyster och hon var inte till någon hjälp när jag sade vad jag hade problem med. Hon sa bara att det var för att det var vinter. Hon påstod också att alla mina vänner med problem med maten var tjejer för det är nästan bara tjejer som har det, detta påstående är väldigt konstigt då många har problem med maten utan att  identifiera sig som kvinnor.”

 

“Har noll förtroende för skolsköterskan.
Jag har fått bra stöd från kuratorn med mina skolrelaterade problem men jag skulle aldrig prata med henne om något mer allvarligt.
Jag tänker att det handlar om att en är såpass rädd att föräldrar ska få reda på olika saker eller att det ska påverka ens skolgång negativt.Det finns ju redan ett stort problem iom att psykiatrin endast tar emot grova fall av ohälsa medan skolan inte har tid/resurser för att anpassa för mildare problematik. Sen finns ju problemet för alla under 18 att tystnadsplikten som vissa enheter har inte gäller i alldeles för många situationer. Vilket gör att folk inte vill prata om det.”

Granskningen visar att eleverna saknar eller har lågt förtroende för att elevhälsan på skolan. Mycket beror på upplevelse av dåligt bemötande och att ens anonymitet inte är säkrad.

Hur ska skolan och elevhälsan kunna arbeta med eleverna när så många saknar fortroende eller vilja att söka hjälp?

Detta och mycket mer frågar  Måns Fischerström när han intervjuar Pernilla Ericols  i del 2 av, Tappen av på globalas drogpolicy.

 

Författare

globaltperspektiv@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *