Okategoriserade / Reportage

Rädda Sandasjön!

Kommer du ihåg ut i skogen? Kanske var det första gången du tältade, kanske drack du jägermeister ur en liten fickplunta och spelade kort? Du kanske grillade marshmallows och borstade tänderna i vattnet från sandakällan.


2014 när jag gjorde ut i skogen fick vi undersöka en av de många nyckelbiotoper som finns runt Sandasjön. Ur min rapport:

”Nacka naturreservat och närliggande områden har en rad natur- och kulturmiljökvaliteter som gör att man är mån om att skydda reservatet från negativ antropologisk påverkan. Grunden till det framgångsrika bevarandet av reservatet är de föreskrifter som, Nacka kommun har satt upp, för hur vistelsen i skogen får gå till och hur beslut ska fattas gällande förvaltningen .

Detta för även med sig att det blir en utmärkt plats för friluftsliv. Eftersom att det finns mycket få orörda naturområden kvar kring våra expansiva storstäder har naturresevat extra stor vikt för såväl biologisk mångfald, som bidrar till ett mer hållbart samhälle, och för invånarnas rekreation. 

Det är vårt medvetna beslut om att inte förorena, eller på annat vis exploatera Sandasjön, som gör att miljön där ser ut som den gör.”

 

Detta vill Nacka kommun inte göra längre, skogen där vi alla campade och fick våra första kompisar är avverkningsanmäld.

Hjälp oss att rädda skogen genom att skriva på den här namninsamlingen!

Låt nya globalare få njuta av sandasjön!

/Alex Bermhed Na14


 

Författare

globaltperspektiv@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Framtidens historia

16 november, 2018