Debatt / Nyhet

Sluta med Globalas ohållbara flygresor

Att ordna resor runt halva jorden har länge varit en central del av Globala Gymnasiets verksamhet. Men i en värld som står inför ödesdigra klimatförändringar vill jag starkt ifrågasätta rimligheten i detta.

En viktig del av Globala Gymnasiets identitet är att integrera hållbar utveckling i undervisningen. Det kan därför tyckas märkligt att det anordnas omkring 100 flygresor per år i skolans regi. Jag syftar på treornas årliga studieresor till Indien och Malawi och de utbytesresor som de som läser moderna språk ibland gör. Men trots att de flesta på Globala är medvetna om att vi alla måste dra ner rejält på vår användning av fossila bränslen för att uppnå en hållbar framtid tycks även de mest inbitna miljökämparna vara villiga att kompromissa när det kommer till att flyga.

Flygresor leder till mycket stora påfrestningar på klimatet. Enligt den statliga flygkoncernen Swedavia ger en resa tur och retur mellan Stockholm och Madrid upphov till 1.52 ton CO2e (koldioxidekvivalenter, ett mått på utsläpp av växthusgaser) per passagerare, och en resa mellan Sverige och Indien släpper ut omkring 3.48 ton. Detta kan sättas i relation till Naturvårdsverkets beräkningar om att de totala utsläppen per person och år behöver ligga mellan ett och två ton för att vi ska kunna nå det långsiktiga klimatmålet. En enda resa tur och retur mellan Sverige och Indien ger alltså upphov till mer växthusgasutsläpp än vad en person borde få släppa ut under ett helt år!

Enligt skolans rektorer har Globala Gymnasiet länge brottats med frågan om flygresornas klimatpåverkan, men kommit fram till att fördelarna överväger nackdelarna. De menar att om det är några resor som ska göras är det de här, och att skolan ska lägga upp resorna så att de främjar utbyten och möten mellan människor.

Frågan är vems fördelar och nackdelar – eleverna på Globala Gymnasiet eller de människor som drabbas av klimatförändringarna?

För att något ska hända i klimatfrågan måste alla delar av samhället börja agera och omprioritera – särskilt de som utger sig för att sträva efter hållbar utveckling. Det innebär att vi måste välja bort aktiviteter för klimatets bästa. Förväntningen att vi i stor skala ska kunna transportera oss till andra sidan jorden på några timmar är inte längre gångbar.

Men skulle inte Globalas flygresor kunna klimatkompenseras? Jo, skolan kan och bör helt klart börja klimatkompensera flygresorna, vilket inte görs idag. Men klimatkompensering är komplicerat. Det är svårt att göra exakta beräkningar på flygresors utsläpp, och många flygbolag är måna om att framställa det som att utsläppen är mindre än de är. Dessutom är skillnaden stor mellan olika klimatkompenseringsprojekt. Många projekt kan starkt ifrågasättas då de sker under ohållbara sociala villkor – hållbar klimatkompensering kostar mycket pengar. Slutligen uppnår klimatkompensation inte det grundläggande problemet, nämligen att kolet och oljan ska stanna i marken, utan är på sin höjd en väldigt indirekt åtgärd (köp av utsläppsrätter, plantering av träd eller liknande åtgärder vars positiva effekt är ganska diffus och kräver att hänsyn tas till flera olika parametrar) för ett väldigt direkt problem (flygresans förbränning av fossila bränslen som direkt bidrar till växthuseffekten).

I dagens samhälle finns samtidigt alla möjligheter att skapa möten mellan människor utan att flyga. Genom modern teknik och sociala medier går det att ta del av information och livsberättelser från hela världen, och vill vi resa finns ett väl utbyggt tågnät i Europa. Vidare bor många människor med olika bakgrunder i Stockholm. Här finns enorma möjligheter för Globala Gymnasiet att skapa lärorika möten istället för att flyga runt halva jordklotet.

Jag säger inte att Globala Gymnasiet kommer kunna åstadkomma samma verksamhet som tidigare, men jag är övertygad om att skolan kommer kunna fortsätta erbjuda riktigt bra utbildning för hållbar utveckling – på ett sätt som faktiskt är hållbart inför framtiden.

 


Tove Persson

Författare

theghostbuh@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *