Debatt

OPINION: Bojkotta skolvalet!

Detta är en insändare/debattartikel från en anonym elev på skolan. Åsikter i artikeln representerar inte nödvändigtvis tidningens eller redaktionens ställning i frågan.


De säger att skolvalet är för att lära unga hur en röstar. De säger att det är för att kolla vad ungdomar tycker. De säger att det är för att ge ungdomar en röst i debatten. Men borde en behöva gå en kurs för att kunna rösta? Behöver vi kolla vad en hel grupp tycker innan vi låter dem faktiskt påverka? Skapar det verkligen mer utrymme för ungdomar att höras? 

Skolvalet är frivilligt för skolor eller elevkårer att arrangera själva. Elever kan då ställa upp och rösta precis som idet faktiska valet. Den enda skillnaden är att rösterna inte spelar någon som helst roll för valet av styre. Rösterna lämnas in, räknas och kontrollerats, men sen finns resultaten bara där som ett sätt att kolla vilka skolor som är höger och vänster. 

Det första som står på hemsidan för skolval 2018 är “Skolval 2018, En chans att undersöka demokratin”. Det kan ju verka bra, att en får känna på att rösta och bara prova första gången så att det inte blir så svårt sen. Men vad är det en egentligen får undersöka? Jo, demokrati, definierat som folkmakt eller folkstyre. Det borde inte vara något en behöver testa på för att kunna delta i. Att rösta i Sverige är inte svårt och är inte något en behöver “testa på” för att förstå. 

Det är kanske bra att vuxna vet vad nästa generation tycker för att kunna utveckla sin politik. Detta fungerar dock inte eftersom alla inblandade vet att valet är påhittat och inte har någon effekt. Det gör att många bara röstar för att provocera eller imponera på människor i sin omgivning, och resultaten reflekterar inte ungdomars åsikter. 

Men det ökar väl i alla fall för de ungdomar som vill komma ut i samhället och påverka. Jag vill påstå att ifall den äldre generationen brydde sig om vad ungdomar idag tycker, skulle de låta oss rösta till riksdagen. Ge oss inte hittepåval som inte har någon effekt och klappa er själva på axeln. Skolvalet vänder sig främst till personer i åldrarna 13 till 18 år, så ifall politiker tycker att det är viktigt att lyfta denna grupps åsikter, ge dem rösträtt! 

Slutligen vill jag säga att det är väldigt viktigt att rösta, så trots att jag är emot skolval vill jag uppmana alla som har rätt att rösta att göra det! Min ståndpunkt är att det är problematiskt att en så stor grupp lämnas utanför demokratin idag. Detta är tyvärr något som många verkar glömma och jag är trött på att skolvalet används som ett försvar mot ungdomars rätt till att påverka. 

Globalare

Författare

globaltperspektiv@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

"Vad gör du här?"

3 september, 2018