Debatt

INSÄNDARE: Bristen på acceptans för olika politiska åsikter samt skolgemenskapen på Globala

Detta är en insändare/debattartikel från en elev på skolan. Åsikter i artikeln representerar inte nödvändigtvis tidningens eller redaktionens ställning i frågan.


Globala gymnasiet är en fantastisk skola på många sätt, där fokus är riktat på hållbar utveckling utifrån FN:s globala mål för en hållbar värld som säkerställer framtida generationers framtid. Men Globala har två stora problem: brist på politisk mångfald och en dålig skolgemenskap.

 

Globala är en av de få gymnasieskolor där eleverna innehar ett stort inflytande som kan påverka skolans beslutsfattande i stor utsträckning. Den goda vegetariska skolmaten är ett exempel på den elevdemokrati och det elevinflytande som skolan har gett eleverna. För några år sedan bestämde sig globalare för att välja bort köttet från menyn och införa enbart vegetarisk mat istället, vilket överensstämmer med skolans miljöprofil.  

Något som i mina ögon är mindre bra med skolan är bristen på acceptans för olika politiska åsikter. Vi behöver en större politisk mångfald så att vi kan ta in olika synsätt att se på saker.

Skolan mår som bäst när alla är inkluderade, oavsett politisk tillhörighet, etnicitet eller sexualitet. Men det förutsätter att vi måste stå upp för demokrati och de mänskliga rättigheterna. Skolans nuvarande “politiska mångfald” är exkluderande och ovälkomnande för elever som politiskt står i mitten eller till höger på höger-vänsterskalan.

 

De skolval som Globala gymnasiet har haft i sin historia, visar tydligt vänsterpartiernas och MPs dominans. Dessa partier tillsammans har fått ¾ av elevstödet i alla skolval. För första gången sedan 2010 i Globalas historia klarar ett borgerligt parti fyraprocentspärren, nämligen Centerpartiet som fick 4,4% av rösterna i skolvalet 2018, 2010 kom Moderaterna och Centerpartiet över spärren med 4,8% respektive 4,08% av rösterna. Resultatet av skolvalet 2018 bekräftar tyvärr min bild av Globalas bristande politiska mångfald. Vår nödvändiga men inte helt okomplicerade uppgift bör vara att bryta den politiska segregationen på Globala och locka elever med olika synvinklar, elever som står för de värderingar som vi står för.

Figuren ovan visar skolvalresultatet 2018.

Skolgemenskapen är ett annat problem som måste tas på allvar, även om jag tycker att den har blivit lite bättre sedan 2016. Våra spri-elever är relativt exkluderade från gemenskapen. De sitter exkluderade i matsalen, de går till egna ställen och röker etc. Men vi är alla globalare! Vi är ETT.

Ett sätt att förbättra sammanhållningen i skolan är att eleverna ska mötas över program- och klassgränserna. Fler föreläsningar där både spri-elever och elever från nationella program deltar är också en väg mot en förbättrad gemenskap. Ömsesidighet samt program- och klassöverskridande träffar är själva grundbulten i förbättringsarbetet av sammanhållningen. Kompisgruppen och elevkåren spelar en nyckelroll och de kan och bör skapa flera inkluderande och trivsamma aktiviteter. T.ex. tårttävling, fika, fotboll, basket och varför inte filmkvällar i aulan? Allt det här är enkla och effektiva åtgärder som leder till en bättre skolgemenskap.

Min önskan är att vi på skolan tar det här på allvar och ser till att vi är den inkluderande skola som vi påstår oss vara. Vad tycker du att vi – både elever och skolan – borde göra för att inkludera alla oavsett politisk tillhörighet och för att åstadkomma en bättre skolgemenskap?

 

Max Sharifi

Författare

globaltperspektiv@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Veganism är framtiden...

26 november, 2018