Okategoriserade

Insändare: Globalas fältreseverksamhet och det skenheliga klimatengagemanget

Detta är en insändare/debattartikel från en elev på skolan. Åsikter i artikeln representerar inte nödvändigtvis tidningens eller redaktionens ställning i frågan.


Samtidigt som klimatforskare varnar oss för klimatförändringarnas förödande konsekvenser så gör Globala gymnasiet årligen flygberoende fältresor till andra sidan av jordklotet för att främja kulturutbyten och möten mellan människor över kontinentgränserna. Hållbar utveckling utgör en stor del av Globalas identitet, åtminstone teoretiskt sett, men i realiteten struntar man i klimatet.

 

Globala gymnasiet har sedan några år tillbaka bedrivit en klimatskadlig verksamhet i syftet att främja kulturutbyten och möten mellan människor över kontinentgränserna, fastän larmrapporter om klimatförändringarnas kostsamma konsekvenser ligger på hög och klimatforskarna varnat oss för extremväder kopplat till ökade utsläpp. Ingen skulle ifrågasätta kulturutbyten och möten mellan människor om det skedde på ett klimatsmart och kostnadseffektivt sätt. Kulturutbyten berikar oss med kunskap och erfarenhet och det är just därför som Globala gymnasiet bedriver en fältreseverksamhet. Malawi och Indien har varit resmålen hittills, två länder som kommer att drabbas allra hårdast av de antropogena klimatförändringarnas förödande konsekvenser.

 

Globalas miljöprofil är motsägelsefull så länge skolan bedriver miljöskadlig verksamhet

Om vi fragmentiserar Globalas identitet kommer vi otvivelaktigt fram till att hållbar utveckling är det dominerande fragmentet, åtminstone teoretiskt sett, men i realiteten bedriver man en klimatskadlig verksamhet finansierad av skattemedel. Jag är glad att det – både bland lärare och elever – råder ett samförstånd och en vilja om att fältreseverksamheten ska bli klimatsmart, vilket även är skolledningens förhoppning och strävan. Trots detta fortsätter fältresorna varje år!

 

Inget tvivel om fältresornas berikande kunskap och erfarenhet

Fältreseverksamhetens försvarsargument har varit att de som gör de här fältresorna får otroligt mycket erfarenhet och kunskap om bl.a. miljö, fattigdom och kvinnors och barns situation i de länder de reser till. Jag delar verkligen uppfattningen om att fältresorna till utvecklingsländer berikar oss med mycket kunskap, men faktum kvarstår, fältresornas gigantiska påfrestningar på klimatet slår hårdast mot de allra mest utsatta länderna såsom Malawi och Indien, för att nämna några få. Världen finns representerad i Sverige idag och det finns människor från i princip hela världen här. Med det sagt vill jag uppmana skolledningen att pausa dagens fältresor och att istället rikta fokus på hemmafält, med möjlighet att intervjua personer från det/de land/länder man vill specialisera sig på.

 

Ett skenheligt klimatengagemang

Jag är helt övertygad om att det finns en del elever och lärare på Globala som har ett genuint och brinnande engagemang om miljö och klimat men det finns även en annan sorts engagemang på Globala. Ett skenheligt engagemang! Detta tydliggörs när fältreseblanketterna ska lämnas in. Fältreseverksamheten fungerar precis som marknaden, finns det efterfrågan så finns även utbud. Avstår tillräckligt många fältresan så kommer inte den flygberoende resan att bli av.

 

Resmål med klimatsmarta resealternativ diskuteras – ett steg i rätt riktning

Skolledningen ska inom kort ge en/flera lärare i uppdrag att tillsätta en utredning för att hitta resmål med klimatsmarta resealternativ. Även Fältforum (skapat av elever för att diskutera fältresornas konsekvenser och hitta resmål med klimatsmarta resealternativ) har berett några förslag som är värt att titta närmare på. I ärlighetens namn vill jag understryka att resmål med klimatsmarta resealternativ inte motsvarar de förväntningar vi har idag på dagens fältresor. Det blir varken samma kulturutbyten eller samma upplevelse med tanke på att framtida resmål sannolikt kommer vara länder på den europeiska kontinenten, men de ”nya” resmålen är anpassade till den verklighet vi lever i idag.

 

Reseverksamheten behöver inte avvecklas men den bör bli klimatsmart

Kulturutbyten och möten mellan människor över kontinentgränserna är i grund och botten berikande men verksamheten leder till gigantiska påfrestningar på klimatet. Bättre resmål med klimatsmartare resealternativ bör hittas om fältresor överhuvudtaget ska göras. Det skenheliga klimatengagemanget är det största självbedrägeriet som finns. Ett tips på hur du övergår från ditt skenheliga engagemang till ett genuint klimatengagemang är att AVSTÅ fältresan tills ett klimatsmart alternativ blir verklighet!

 

Skribent: Max Sharifi

Författare

globaltperspektiv@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *