Välkommen till Globala Gymnasiets elevtidning, Globalt Perspektiv